Artist's book

Book by Antoine d'Agata

Discovery boxes

Desordres discovery boxes

Souvenirs

poster Desordres

Portfolios of artists
New collection 2015

Portfolio Christiane Peschek

portfolio Marie Hudelot

Portfolios of artists
Collection 2013-2014

Portfolio Alexander Nicolas Gehring

portfolio andreas kauppi

Portfolio Charles-Henry Bédué

Portfolio Eugeni Gay Marin

Portfolio Henk Wildschut

Portfolio Manuel Salvat

Portfolio Miho Kajioka

Portfolio Sarah Mei Herman

 

 

Dagata map EN

 

2015 Discovery box

 

Bag of our 20th birthsday

 
 

portfolio Daniela Dostalkova

portfolio Sarker Protick

 
 

Portfolio Alfonso Almendros


Portfolio Boris Eldagsen

Portfolio Christine Mathieu

Portfolio Georges Pacheco

Portfolio Joël Tettamanti

Portfolio Marlous van der Sloot

Portfolio Pierre Andreotti

 

 

 

 

 

 
 

portfolio Karolin Klueppel

portfolio tito

 
 

Portfolio Amaury da Cunha

Portfolio Butz & Fouque

Portfolio Collectif Putput

Portfolio Hai Zhang

Portfolio Lara Gasparotto

Portfolio Michel Le Belhomme

Portfolio Richard Petit